ملاقات با مدير عامل سازمان

*** مراحل ملاقات عمومي مدير عامل سازمان ***

 

1- مراجعه شهروند به بازرسی سازمان

2- تكميل فرم مربوط به ملاقات عمومي(شامل مشخصات ملك و درخواست شهروند )

3- اخذ گزارش كتبي سير پرونده از واحد مربوطه (به انضمام سوابق پرونده)

4- تعيين وقت ملاقات(روزهاي دوشنبه هر هفته)

5- ارسال دستور مدير عامل محترم جهت واحد مربوطه

6- اطلاع رساني به شهروند در خصوص سير پرونده ايشان

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج
<