تاريخچه مديران

نام ونام خانوادگی

زمان خدمت

از

تا

آقای کلاهی

1352

1353

آقای فخارپور

1353

1354

آقای ناصر

1355

1356

آقای رادمهر

1357

1358

آقای علی فجرک

1358

1359

آقای سید اسماعیل صادق زاده

21/12/59

5/4/61

آقای رمضان مزار لو

6/12/61

10/9/63

آقای محمد تقی مشهدی فراهانی

1/11/63

9/7/69

آقای سید نورالدین صفی نیا

10/7/69

22/6/81

آقای سید محمدرضا غرضی

23/6/81

16/8/81

آقای عباس قدیری صدر آبادی

16/8/81

27/5/82

آقای علیرضا فخاری

29/5/82

27/8/84

آقاي رسول توكلي

آبان 84
اسفند 87
 آقای حمید رضا حیدریان
اسفند 87
مهر 94
آقای رضا دباغی
مهر 94
تیر 95

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج
<